afen

LamHokkorrels

VOERMOL LAMHOKKORRELS
Klas: Volledige Ooi- en Lammer Voer
VOERMOL LAMHOKKORRELS is ’n volledig gebalanseerde voerkorrel vir laat dragtige- en lakterende skaap- en bokooie in intensiewe lamstelsels:
– kan net so gevoer word en is volledig gebalanseerd;
– is in korrelvorm, daarom geriefl ik om te voer met geen maal- en mengkoste nie;
– is presies vermeng, bevorder doeltreffende voerbenutting en skakel vermorsing uit;
– presisie voeding is moontlik met maklik afgeweegde voerhoeveelhede in gekalibreerde houers;
– is melassegebaseer, smaaklik met goeie inname;
– laat dragtige meerlingooie kry genoeg voedingstowwe in a.g.v. hoë digtheid van korrels;
– bevat gebalanseerde en voldoende hoeveelhede deurvloeiproteïen, energie, minerale en spoorminerale;
– bevat voerbymiddels om spysverteringsteurnisse, domsiekte en melkkoors te voorkom

V26843

Description

V26843