afen

Maxiblok

VOERMOL MAXIBLOK
Klas: Proteïen-, Mineraal- en Energie-aanvulling vir Herkouers


VOERMOL MAXIBLOK is ’n hoë kwaliteit lekblok met ’n hoë deurvloeiproteïen-, energie- en mineraalinhoud wat produksie en
reproduksie op weidings, veral droë weidings, bevorder:
– is maklik om te hanteer asook geriefl ik om te gebruik omdat geen vermenging nodig is nie en is veral geskik waar probleme onder-
vind word om lekke te meng weens arbeid nie beskikbaar is nie, lekbakke en/of grane nie beskikbaar is nie of te duur is;
– beperk vermorsing en windverlies omdat dit in ’n blokvorm is;
– is melassegebaseer wat smaaklikheid bevorder en dus goeie inname verseker;
– bevat voldoende inname-inhibeerders om inname te reguleer;
– is ’n lek en nie ’n volvoer nie en daarom moet voldoende weiding of ruvoer altyd beskikbaar wees;
– voorsien ’n hoë vlak van natuurlike proteïen (deurvloeiproteïen), energie en minerale wat produksie en reproduksie bevorder;
– bevat proteïen van ’n goeie gehalte waarvan slegs 31.6 % afkomstig is van ureum;
– is weens sy hoë deurvloeiproteïeninhoud uiters geskik as ’n produksielek vir laatdragtige en lakterende skaap-, Angora- en
Boerbokooie, prikkelvoeding van ooie en vir die uitgroei van jong vervangingsooie;
– is uiters geskik as ’n produksielek vir hamels, droë ooie en ooie gedurende die eerste drie maande van laktasie op baie swak
kwaliteit droë weiding;
– kan ook vir grasvretende wild (d.i. herkouers) op droë weidings- gevoer word en
– verseker ʼn hoë inname van deurvloeiproteïen wat die volgende voordele het:
• verlaag lamvrektes by kleinvee omdat dit uierontwikkeling stimuleer en gevolglik bies- en melkproduksie verhoog,
moedereienskappe en lewenskragtigheid van lammers met geboorte verbeter asook die voorkoms van geboorteprobleme,
domsiekte en melkkoors verlaag;
• verlaag lamvrektes omdat dit die voorkoms van abnormale dik en taai bies voorkom. Hierdie kondensmelkagtige biesmelk hou verband met hoë lamvrektes aangesien dit saam gaan met lae bies- en melkproduksie asook vertraagde aanvang van laktasie;
• verhoog lam- en kalfgroei en verlaag die voorkoms van boepens- en hanslammers omdat dit melkproduksie stimuleer;


PROTEÏENLEKKE
• verhoog groei van jong diere deurdat dit spiergroei bevorder. Dit het hoër speenmassas en beter uitgroei van jong diere
(bv. vervangingsooitjies) tot gevolg wat leeftydreproduksie- potensiaal verhoog;
• bevorder wolgroei van wolskape en veselgroei van Angorabokke asook wol- en veselkwaliteit. Dit verhoog terselfdertyd die treksterkte van die wolvesel wat ’n pryspremie tot gevolg het;
• stimuleer die inname van ruvoer asook dié van groen en droë weidings en verbeter sodoende produksie en
• verminder die impak wat parasietbesmetting op die produktiwiteit van diere het deurdat dit die immunologiese weerstand van diere
veral tydens tye van stres (bv. paring, laatdragtigheid asook lam- en speentyd, ensovoorts) verhoog.

V17424

Description

V17424