afen

Maxiwol Produksiekorrels

VOERMOL MAXIWOL PRODUKSIEKORRELS
Klas: Proteïen-, Mineraal- en Energie-aanvulling vir Skape en Bokke
VOERMOL MAXIWOL PRODUKSIEKORRELS is ’n klaargemengde hoë kwaliteit lek vir skape en bokke in korrelvorm:
– is geriefl ik om te gebruik en is veral geskik waar probleme ondervind word om lekke te meng weens arbeid wat nie beskikbaar
is nie, lekbakke en/of grane wat nie beskikbaar is nie of te duur is;
– beperk vermorsing en windverlies omdat dit in korrelvorm is;
– bevat voldoende inname-inhibeerders om inname te reguleer;
– is ’n lek en nie ’n volvoer nie en daarom moet voldoende ruvoer te alle tye beskikbaar wees;
– voorsien deurvloeiproteïen, energie en minerale wat produksie stimuleer;
– kan met groot welslae as ’n goeie kwaliteit onderhoudslek op droë weiding vir enige klas kleinvee gebruik word;
– is veral geskik vir laatdragtige en lakterende skaap-, Angora- en Boerbokooie weens die hoë deurvloeiproteïeninhoud;
– verseker ʼn hoë inname van deurvloeiproteïen wat die volgende voordele het:
• Verlaag lamvrektes by kleinvee omdat dit uierontwikkeling stimuleer en gevolglik bies- en melkproduksie verhoog,
moedereienskappe en lewenskragtigheid van lammers met geboorte verbeter, asook die voorkoms van
geboorteprobleme, domsiekte en melkkoors verlaag;
• Verlaag lamvrektes omdat dit die voorkoms van abnormale dik en taai bies voorkom. Hierdie kondensmelkagtige biesmelk hou
verband met hoë lamvrektes aangesien dit saam gaan met lae bies- en melkproduksie asook vertraagde aanvang van laktasie;
• Verhoog lamgroei en verlaag die voorkoms van boepens- en hanslammers omdat dit melkproduksie stimuleer;
• Verhoog groei van jong diere deurdat dit spiergroei bevorder. Dit het hoër speenmassas en beter uitgroei van jong diere tot
gevolg;
• Bevorder wolgroei van wolskape en veselgroei van Angorabokke. Verhoog ook die treksterkte van wolvesel en Angorahaar;
• Stimuleer die inname van ruvoer en droë weidings en verbeter sodoende produksie;
• Verminder die impak wat parasietbesmetting op die produktiwiteit van kleinvee het deurdat dit die immunologiese
weerstand van diere veral tydens tye van stres (bv. paring, laatdragtigheid, lam- en speentyd, ensovoorts) verhoog

V15415
N-FF 1778

Description

V15415
N-FF 1778