afen

Rumevite Beesblok

RUMEVITE BEESBLOK
Klas: Proteïen-, Mineraal- en Spoormineraalaanvulling vir Beeste
RUMEVITE BEESBLOKKE is seker die heel geriefl ikste manier waarop ’n onderhoudslek aan beeste verskaf kan word:
– is gereed om te voer en geen verdere byvoegings word benodig nie;
– is ’n gekonsentreerde bron van proteïen in blokvorm wat aanleiding gee tot ’n laer koste per eenheid proteïen;
– help vertering van droë ruvoer en weiding aangesien dit proteïen en spoorelemente verskaf wat die mikro-organismes in die
grootpens stimuleer
V10932

N-FF 0627