afen

Terme & Voorwaardes

Handelsmerkkennisgewing

Die handelsmerke, apparate, slagspreuke, akronieme, logo’s en diensmerke (hierna gesamentlik na verwys as ‘handelsmerke’) wat op hierdie webwerf verskyn, is geregistreerde en ongeregistreerde handelsmerke in besit van Voermol Voere (Edms) Beperk. Enige ongemagtigde gebruik en/of berging van sulke handelsmerke verteenwoordig ‘n handelsmerkoortreding en/of ignorering en/of onwettige wedywering en word verbied. Enige handelsmerk/e wat op hierdie webwerf verskyn, verleen aan geen derde party enige toestemming of reg om enige sodanige handelsmerk/e te gebruik nie tensy geskrewe toestemming vooraf van Voermol (Edms) Bpk verkry is.

Kopieregkennisgewing

Die inhoud van hierdie webwerf is onderhewig aan kopieregbeskerming in terme van die Berne-Konvensie. Geen deel van hierdie webwerf mag ingevolge die Wet op Kopiereg Nr 98 van 1978 in enige vorm of op enige manier, elektronies of meganies, insluitend fotokopiëring, opneming of deur berging, en enige inligtingoproepstelsel, gekopieer of versend word nie sonder die geskrewe toestemming van Voermol Voere (Edms) Beperk.

© Voermol Voere (Edms) Beperk. Alle regte voorbehou. 2018.