afen

Tegnies

Kwaliteit Versekering
vir verbeterde diere produksie

Voermol Voere onderskryf ’n streng kwaliteit versekerings-program om te verseker dat uitstaande gehalte produkte aan ons kliënte gelewer word.
Die kwaliteit versekerings-ketting vir beide inkomende grondstowwe asook klaar geproduseerde voere word deur die Voermol kwaliteit versekerings-laboratorium, geleë binne die produksie-area van die fabriek, verbind.
Die kwaliteits versekerings-program word streng deur die produksie proses toegepas. Eerstens word die voer formulasies deur doeltreffende beheerstelsels in die fabriek, wat ook voedingstof vlakke monitor, gekontroleer. Die laboratorium speel ‘n belangrike rol om te verseker dat hierdie voedingstof vlakke aan voldoen word. Tydens die produksie proses word produkte vir kritieke voedingstowwe geontleed, wat verwys word as “in-produksie” kontrolepunte, sowel as voor die vrystelling van die produkte vir versending. Eers nadat die intermediêre stappe tydens die produksie proses goedgekeur is, kan die volgende stap om die finale voer te produseer, uitgevoer word. Die finale voer word vir die kritiese spesifikasies geontleed, soos per registrasie by die Registrateur van Voere, voordat die produk vir versending vrygestel word.

Baanbreker
navorsing en ontwikkeling

Baanbreker navorsing en ontwikkeling

In samewerking met verskeie universiteite het die maatskappy baie gesofistikeerde voere en voersisteme ontwikkel, met verskillende produkte wat aan verskeie vee tipes se voeding behoeftes en klimaats toestande voldoen. Navorsing op hierdie vlak word deurlopend deur die maatskappy ondersoek. Die doeltreffendheid van Voermol se produkte en koste-doeltreffende voersisteme is keer op keer in die veld bewys.


Voldoen
aan al die registrasie vereiste


Die produk word verpak in toepaslike verpakkings materiaal, gewig word na gegaan en die nodige etiket van medikamente word in die soom van die sak ingestik. Op die sak self, word al die nodige spesifikasie vlakke, registrasie nommer, voedingsinstruksies en waarskuwings, soos voorgeskryf deur die Registrateur van Voere om aan Wet No. 36 van 1947 tevoldoen, gedruk.
Wet no. 36 van 1947 dui aan dat veevoere geregistreer moet wees voor dat dit in Suid-Afrikain gevoer, vervaardig of verkoop mag word. Veevoer-registrasies is geldig vir drie jaar, waar na die registrasie hernu moet word. Al Voermol se produkte voldoen aan hierdie vereistes, en waar tuis mengsels geproduseer word, word die selfde kwaliteit beheerstelsel as vir geregistreerde produkte gebruik.

Veilige insluitings vlakke
word streng gemonitor


Voermol Voere spesialiseer in die vervaardiging van veevoere, hoofsaaklik vir die herkouer mark en gebruik dus nie net natuurlike proteïen nie, maar ook nie-proteïenstikstof (NPN) soos ureum. Die nodige voorsorg word getref om te verseker dat hierdie grondstowwe goed binne die voorgeskrewe veilige insluitings vlakke is, terwyl die hoogste moontlike vlak van produksie steeds gehandhaaf word. Soos wettigvoorgeskryf, word die proteïen-ekwivalent van die NPN-bron op die etiket van die sak of verpakkingsmateriaal, tesame met die toepaslike NPN-waarskuwing, aangedui.
Waar medikamente vir verskillende redes, insluitende rumenfunksie, doeltreffendheid van voerbenutting en die represtasie om maar ‘n paar te noem, in produkte ingesluit word, is die riglyne ook duidelik en maklik bekombaar. ’n Produk wat medikamente, soos ionofore, bevat mag as ‘n veevoer geregistreer word, mits die spesifieke medikament deur die toepaslike owerhede goed gekeur is. ’n Data basis van al die geregistreerde en goedgekeurde medikamente vir gebruik in dierevoeding word deur die Registrateur gehou. Wanneer medikamente by veevoere gevoeg word, word spesiale voorsorg getref
om te verseker dat die korrekte hoeveelheid van daardie middel bygevoeg word deur te verwys na die maksimum en minimum insluitings vlakke soos voorgeskryf vir elke tipe dier. Omdat medikamente gewoonlik teen lae vlakke ingesluit word, word dit bygevoeg as deel van die voormengsel wat uit ander mikrobestandele, soos minerale en vitamiene, bestaan.

Kwaliteits beheer-oudits
verseker streng kwaliteit beheer


Ter opsomming, moet die kwaliteits beheer-proses streng toegepas word en afgedwing word sonder uitsondering. Dit is oor hierdie rede dat Voermol Voere verskeie Oudit programme volg om die doeltreffendheid van die kwaliteits beheer-program te verifieer. Eerstens voldoen Voermol Voere aan al die kriteria van die AFMA Gedragskode vir die Produksie van Veilige Saamgestelde Veevoere. Die houer van hierdie sertifisering is geakkrediteer om aan die relevante wetlikevereisteste voldoen; goeie produksie praktyke (GPP) te volg en ook ander kriteria insluitende die beroepsveiligheid en gesondheids-wet; te verseker dat die gene wat verantwoordelik is vir formulasies by SACNASP as Veekundiges geregistreer is; en voldoen aan basiese voorwaardes van indiensneming, AgriSEB en so meer. Daar benewens is Voermol, insluitende die interne laboratorium, ISO 9001:2015 geakkrediteer. Dit verseker dat alle kwaliteits beheer-stelsels in plek is; alle laboratorium toerusting doeltreffend onder hou word en dat die akkuraatheid van ontledings noukeurigge monitor word

.