afen

Afrondings-produkte

Voermol Voere vervaardig en bemark ’n wye reeks konsentrate vir die tuismeng van ’n groot verskeidenheid voere.

Voermol Konsentrate

 • voorsien die nodige proteïen, minerale,spoorminerale en Vitamines:
 • is melassegebaseer. Gevolglik is dit nie stowwerig nie en verseker ’n smaaklike voer van hoogstaande gehalte;
 • is so ontwikkel sodat dit die tuismeng van voere vergemaklik deur eenvoudige meng- en voerinstruksies;
 • gebruik Voermol Konsentrate vir die tuismeng van:
  • afrondingsrantsoene vir beeste, skape en bokke
  • suiwelmele
  • voere vir vervangingsdiere
  • voere vir stoetdiere
  • kruipvoer
  • voere vir herkouer wild

Voermol SB100 en Voermol Super 80 is voerkraal konsentrate vir die afronding van beeste.

Voermol Beefmaker is ’n voerkraal konsentraat vir die afronding van beeste waar geen/min hooi beskikbaar is.

Voermol Natbeef is ’n voerkraal konsentraat vir die afronding van beeste vir die EU mark. Voermol Natbeef bevat geen medikamente nie.

Voermol Fase D Bulkorrels is ’n volledige voer vir die voeding van bulle ter voorbereiding vir skoue, veilings en teelseisoen en is geskik vir die voer van bulle in Fase D toetse.

Voermol SS 200 en Voermol Skaapkonsentraat is voerkraal konsentrate vir die vetmesting van skape en bokke.

Voermol Skaapafrondkorrels is volledige afrondkorrels vir die voerkraalafronding van skape en bokke.

Voermol Zilmol is ’n medikament bevattende produk vir die byvoeging tot voerkraal afrondrantsoene.

Verkoopnavrae

Kontak die agent van ons verkoopspan in u omgewing vir hulp.

Kontak Ons

Gehalte veevoer inligting binne jou bereik

Laai die Voermol-toep af